Strana 1 z 1

ZVÝŠENIE PRÁVNEHO POVEDOMIA OBČANOV

Napísané: 29. Januára 2020, 14:53
od používateľa Milan Belko
Neznalosť zákona neospravedlňuje. V súčasnosti existuje kvantum zákonov, ktoré nám niečo zakazujú alebo ukladajú. Ľudia bez právneho vzdelania, ale občas aj tí, ktorí právo vyštudovali nepoznajú všetky zákony a preto sa svoju záležitosť riešia až vtedy, keď je oheň na streche. Napríklad im nie je známe, že súbeh rodičovského príspevku a materskej dávky nie je možný alebo svoje finančné podlžnosti začnú riešiť v momente zablokovania účtu súdnym exekútorom. Budeme preto presadzovať vytváranie projektov, ktoré zvýšia právne povedomie občanov.