Strana 1 z 1

LEPŠÍ MANAŽMENT SÚDOV

Napísané: 29. Januára 2020, 14:58
od používateľa Milan Belko
V súčasnosti sú predsedami súdov sudcovia, ktorí nemajú potrebné manažérske zručnosti, sú voči ostatným sudcom skôr kolegiálny ako ich nadriadení, popri vedení súdu sa musia venovať aj sudcovskej činnosti, aby nestratili súdnu prax a odbremenili kolegov. Navrhujeme, aby predsedami okresných a krajských súdov boli skúsený manažéri, ktorí by sa venovali výhradne riadeniu súdu, čo by viedlo k výraznému zlepšeniu fungovania súdov, vrátane efektívnejšieho využívania materiálnych a personálnych zdrojov. Predsedovia jednotlivých súdov by boli vyberaný Súdnou radou Slovenskej republiky na štvorročné funkčné obdobie, pričom by na tom istom súde mohli pôsobiť maximálne dve funkčné obdobia za sebou.