Strana 1 z 1

ROZHODCOVSKÉ SPORY VÝLUČNE V NESPOTREBITEĽSKÝCH VECIACH

Napísané: 29. Januára 2020, 14:57
od používateľa Milan Belko
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Niektoré obchodné spoločnosti využívajú nevedomosť obyvateľstva na podpis nevýhodnej zmluvy a rozhodcovskej doložky. Rozhodcovské súdy vždy rozhodujú v prospech žalobcu a námietky žalovaného zmietnu zo stola, čo nepovažujeme za férové, Sme toho názoru, že spotrebiteľské veci by mali rozhodovať výlučne súdy a presadzujeme vyňatie spotrebiteľských vecí z právomoci rozhodcovských súdov.