Strana 1 z 1

ODBORNOSŤ NAD STRANÍCKOSŤ

Napísané: 29. Januára 2020, 14:51
od používateľa Milan Belko
Do orgánov štátnej správy a dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu sa v súčasnosti dosadzujú ľudia nie na základe odbornosti, ale príslušnosti ku konkrétnej politickej strane, čo je neprijateľné- Mali by tam byť ľudia, ktorí sú odborne zdatní, preto presadzujeme, aby vládna koalícia do orgánov štátnej správy a dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátnu nenominovala svojich ľudí, ale vyhlásia verejné výberové konanie na tieto pozície.