Strana 1 z 1

POVINNOSŤ TRANSPARENTNÝCH ÚČTOV

Napísané: 29. Januára 2020, 14:49
od používateľa Milan Belko
Transparentný účet je bežný bankový účet, ktorý je zverejnený na špeciálnej stránke pre nahliadnutie verejnosti. Verejnosť si dokáže na tejto stránke vyhľadať majiteľa účtu, aktuálny stav a pohyby na účte. Politické strany, ktoré sa uchádzajú o hlas občanov v parlamentných voľbách majú uzákonenú povinnosť mať zriadený transparentný účet. Štátne orgány a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu hospodária s peniazmi nás všetkých a preto presadíme aj pre nich povinnosť mať zriadený transparentný účet.