Strana 1 z 1

ZFUNKČNENIE REFERENDA

Napísané: 29. Januára 2020, 14:46
od používateľa Milan Belko
Počas existencie Slovenskej republiky sme mali celkovo osem celoštátnych referend a iba z nich jedno bolo úspešné. Častejšie sa vyskytujú referendá na miestne úrovni. Zatiaľ však neuskutočnilo ani jedno referendum na krajskej úrovni. Dôvodom je vysoké kvórum pre platnosť referenda. Zastávame názor, že by sa malo pristúpiť k zníženiu kvóra, ktoré by malo byť odstupňované podľa úrovní. Pri miestnom referende navrhujeme kvórum 25 %, krajskom 30 % a celoštátnom 35 %.