Strana 1 z 1

KONIEC ŠTÁTNEJ BUZERÁCIE

Napísané: 29. Januára 2020, 14:44
od používateľa Milan Belko
Žijeme v dobe digitálnych a informačných technológii a je nemysliteľné, aby občania v 21. storočí museli úradu spolu so svojou žiadnou predkladať aj množstvo dokladov s informáciami, ktoré si štátne orgány vedia navzájom poskytnúť. Kde je to možné, presadzujeme, aby úrad nežiadal od občanov informácie, ktoré si vie zabezpečiť súčinnosťou s inými štátnymi orgánmi.