Strana 1 z 1

MOŽNOSŤ NAPADNUTIA NEVÝHODNEJ ZMLUVY

Napísané: 29. Januára 2020, 14:43
od používateľa Milan Belko
V súčasnosti majú občania obmedzené možnosti ako využiť informácie, ku ktorým sa dostanú vďaka postupnému otváraniu verejnej správy. Napríklad keď sa zistia, že ich zastupiteľstvo ich uzavrelo nevýhodnú zmluvu, u ktorej je predpoklad, že by došlo k jej zrušeniu, ale nemôžu ju na súde napadnúť. Zmeníme to a uzákoníme aktívnu legitimáciu (oprávnenie obrátiť sa na súd) občanov vyššieho územného celku, mesta alebo obce, pokiaľ ich podiel presiahne napr. zákonnú hranice miestneho alebo krajského referenda.