Strana 1 z 1

POVINNOSŤ ZVERJŇOVANIA ZÁZNAMOV ZASTUPITEĽSTIEV

Napísané: 29. Januára 2020, 14:43
od používateľa Milan Belko
Zavedieme povinné zverejňovanie prenosov a záznamov zastupiteľstiev pre vyššie územné celky, mestá a väčšie obce. Výnimku by mali s menej ako 1 000 obyvateľmi. Všetky samosprávy by mali tiež zverejňovať písomné podklady a zápisy z jednania svojich orgánov. Považujeme za samozrejmosť, aby otvorený a transparentný štát umožnil svojim občanom prístup k takýmto informáciám.