Strana 1 z 1

PRÁVA A POVINNOSTI VIAZANÉ NA REÁLNE BYDLISKO

Napísané: 29. Januára 2020, 14:42
od používateľa Milan Belko
Považujeme za neprijateľné, aby slovenskí občania a cudzinci žijúci v Slovenskej republike boli nútení obracať sa na úrady iba v mieste svojho trvalého bydliska. Verejná správa má slúžiť všetkým občanom na území daného štátu bez rozdielu. Práva a povinnosti musia byť výhradne viazané na miesto faktického pobytu.