Strana 1 z 1

DOSTUPNEJŠIE ALTERNATÍVNE STRAVOVANIE

Napísané: 21. Januára 2020, 21:41
od používateľa Milan Belko
Živočíšna strava je veľkou záťažou pre životné prostredie. Chovy hospodárskych zvierat produkujú pätinu celosvetovej produkcie skleníkových plynov. Rastúci dopyt po živočíšnych produktoch naráža na biologickú kapacitu. Vítame snahy o obmedzenie konzumácie živočíšnych výrobkov a podporujeme udržateľné spôsoby stravovania, ktorých cieľom je živočíšne produkty obmedziť alebo úplne vynechať. Ľudí chceme o tejto strave informovať a umožniť im jej voľbu. Podporujeme lepšiu dostupnosť bezmäsitého stravovania povinnou ponukou vegetariánskeho alebo vegánskeho jedla v školských a verejných jedálňach, nemocniciach, väzniciach, zariadeniach sociálnych služieb a podobne.