Strana 1 z 1

Kvalitnejší učitelia

Napísané: 14. Januára 2020, 13:01
od používateľa Adrián Štefánik
Kľúčovým faktorom vo vzdelávaní nie je samotný systém vzdelávania, ale ľudia, ktorí školstvo tvoria. Učiteľstvo v dnešnej dobe bohužiaľ nie je považované za jedno z najdôležitejších povolaní ľudskej civilizácie, napriek tomu že formuje generácie a vytvára hodnoty. Plat učiteľov v dnešnej dobe im neposkytuje možnosti na dôstojný život, často môžeme hovoriť až o existenčných problémoch. Ako následok nie sú učitelia dostatočne motivovaní. V súčasnosti sa snažia učitelia stredných škôl získať späť stratenú autoritu prostredníctvom oslovenia titulom „profesor“ zo strany žiakov. Nie je to však dostatočné. Jedine motivovaný učiteľ ako prirodzená intelektuálna autorita dokáže motivovať žiaka na ceste k poznaniu a vzdelaniu. Zvýšenie platu učiteľov stredných škôl je základnou podmienkou pre ich skvalitnenie.