Strana 1 z 1

Lepší systém kurikulov

Napísané: 14. Januára 2020, 13:01
od používateľa Adrián Štefánik
Slovenský školský systém je značne rigidný. Istá voľnosť v rámci kurikula daného predmetu existuje, stále sú však viazane prílišnými normami. Predmety sú príliš odlišné a nereflektujú komplexnosť sveta. Absolventom chýba základná ekonomická gramotnosť a sú preto často rozpočtovo nezodpovední. Následkom toho čelí dnes takmer milión Slovákov dlhovým exekúciám. V dobe klimatickej krízy je taktiež nutné zvyšovať na školách povedomie o hrozbách ľahostajnosti k našej prírode formou hodín ekologickej výchovy. V súčasnosti sa na stredných školách kladie príliš veľký dôraz na memorovanie a kreatívna riešenia a práca s informáciami ide do úzadia. Študenti sú tak vedení k tomu, že pravda vychádza z autorít a to chcú Piráti zmeniť.