Strana 1 z 1

Vyššia špecializácia stredných škôl

Napísané: 14. Januára 2020, 13:01
od používateľa Adrián Štefánik
Medzinárodné testovania dokazujú, že stredné školy už dlhodobo zlyhávajú v príprave študentov na život po skončení školy. Podľa Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry až 60% absolventov stredných škôl nepracuje vo vyštudovanom obore. Takmer 50% zamestnávateľov vníma nedostatok zručností u absolventov uchádzajúcich sa o zamestnanie. Piráti vidia východisko z tejto situácie vo väčšej aplikácií systému duálneho vzdelávania na slovenských školách. Stredné školy by mali v prvom rade ponúkať dôstojnú prípravu na budúce zamestnanie. Školy, ktorých cieľom je jedine ponúknuť potvrdenie o vyštudovaní a nepripravia žiaka na konkrétne zamestnanie sú samoúčelné a nenapĺňajú zámer vzdelávania.