Strana 1 z 1

Kratšie vyučovacie hodiny

Napísané: 11. Januára 2020, 12:02
od používateľa Adrián Štefánik
Podľa Harvardského výskumného centra nepresahuje rozsah pozornosti dieťaťa do 14 rokov v priemere ani 40 minút. Navrhujeme preto skrátenie vyučovacej hodiny na základných školách zo súčasných 45 minút na 30 minút. Týmto spôsobom budú časovo odbremenení aj učitelia. Hodiny by však mali byť dynamické a zamerané na vlastnú iniciatívu žiaka. Miesto monotónneho výkladu informácií učiteľa žiakovi, pri ktorých po chvíli aj tak stratia pozornosť, by mali byť žiaci vedení k vyhľadávaniu informácií a následnom pracovaní s nimi. Slovenskí žiaci dnes totiž nie sú pripravení na dobu po informačnej revolúcií. To ma za následok rastúci trend popularity dezinformačných médií. Piráti sú preto toho názoru, že žiaci sa musia učiť narábať s novými informáciami.

https://blog.brainbalancecenters.com/no ... ons-by-age