Strana 1 z 1

Žiadne štandardizované testovanie

Napísané: 11. Januára 2020, 12:01
od používateľa Adrián Štefánik
Dobrý učiteľ by mal vedieť, ako sa jeho žiakom darí v učení aj bez normalizovaných testov. Miesto toho, aby žiaci rozvíjali svoju logiku, kritické myslenie či kreativitu, takmer celú školskú dochádzku venujú príprave na štandardizovaný test. Následkom toho len memorujú informácie, ktoré nevyhnutne potrebujú na zvládnutie testu. Takýto prístup je zastaraný a množstvo krajín od neho už upustilo. Písanie štandardizovaných testov deti navyše zbytočne stresuje a neodzrkadľuje ich skutočné schopnosti. Žiaci sa v škole musia naučiť sa učiť, vyhľadávať a filtrovať informácie, nie len ich bezmyšlienkovito memorovať. Podobný prístup priniesol vo Fínsku obrovské úspechy.

https://projects.iq.harvard.edu/files/e ... g_5_16.pdf