Strana 1 z 1

Neskorší nástup do školy

Napísané: 11. Januára 2020, 11:59
od používateľa Adrián Štefánik
Počet detí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou na Slovensku narastá. Za posledných desať rokov Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) eviduje nárast o takmer 20 percent u detí do 14 rokov. Štúdia NBER (Národný úrad ekonomického prieskumu) indikuje, že posunutie veku nástupu do školy implikuje podstatné zlepšenie duševného zdravia dieťaťa. Zlepšenie pritom prišlo práve v oblasti hyperaktivity a nepozornosti. Tieto tvrdenia podporuje aj literatúra zaoberajúca sa vývojovou psychológiou, Deti, ktoré nastupujú do školy neskôr sú v predškolských zariadeniach častejšie vystavované hravému prostrediu, a to prospieva zdravej emočnej a inteligenčnej regulácií. Piráti preto navrhujú posunutie minimálneho veku školskej dochádzky zo súčasných šiestich rokov na sedem.

https://www.nber.org/papers/w21610.pdf