Pravidlá Pirátskeho fóra

Správa
Autor
Používateľov profilový obrázok
Milan Gvoth
Site Admin
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 1. Októbra 2019, 22:05

Pravidlá Pirátskeho fóra

#1 Príspevok od používateľa Milan Gvoth » 3. Októbra 2019, 08:52

Obsahové pravidlá

1. Fórum je pracovný nástroj. Časti príspevkov mimo tému sa označujú značkou OT (off-topic - v BBCode). Príspevky obsahujúce iba OT nie sú povolené a prispievateľ dostane varovanie. Pred každým príspevkom sa zamyslite, či si zaslúži čas stoviek užívateľov. Pre poznámky, ktoré si nemôžete odpustiť použite sociálne siete.
2. Fórum je nástroj pre vecnú diskusiu. Na systémoch SPS sa zakazuje urážať iných používateľov a im blízke fyzickej osoby, či už pre ich vyznanie, telesnú vlastnosť, vek alebo inú charakteristiku, ktorá môže porušovať rovnosť a vyjadrovať sa rasisticky a sexisticky.
3. Ochrana osobných údajov. Každý užívateľ má možnosť si vo svojom profile na internetovom fóre nastaviť osobné údaje, ktoré budú verejne dostupné. Tieto verejne dostupné údaje je možné ďalej využívať v rámci technických systémov SPS na účely činnosti (napr. koordinácia kampane, zoznamovanie, atď.) Ak si neželáte, aby tieto údaje boli verejné, jednoducho ich do profilu nevkladajte alebo ich odstráňte. S odstránením vašich osobných údajov vám pomôže administrátor príslušného systému.
4. Pirátska strana si vyhradzuje právo rozhodnúť sa, či v prípade porušenia právnych predpisov alebo pravidiel fóra pristúpi k sankciám. Na účely týchto sankcií sa uchovávajú na fóre IP adresy užívateľov. Tieto adresy nebudú poskytnuté tretím stranám, len ak by používateľ priamo zaútočil na pirátsku komunitu.


Formálne pravidlá

1. Na fóre používame reálne mená, pre členov SPS je to povinnosť.
2. Prednostne sa text píše s diakritikou, ale je povolené písať aj bez nej.
3. Ak nie je z textu zrejmé, alebo ak ide o humor alebo iróniu, používajú sa smajlíky alebo iný vysvetľujúci prvok.
4. Používať neprirodzené formátovanie, ktoré narušuje čítanie, sa zakazuje. Neprípustné je najmä prispievať viackrát bezprostredne za sebou, pokiaľ na to nie je dôvod hodný osobitného zreteľa (týmto dôvodom rozhodne nie je citácia dvoch rôznych príspevkov), a používať
a/ veľké písmená vo viac ako jednom slove po sebe nasledujúcom,
b/ viac smajlíkov za sebou,
c/ konce riadkov za účelom užšieho textu,
d/ rôzne nadmerne výrazné rezy alebo veľkosti písma,
e/ väčší počet farieb než je zdravé.
5. Každý užívateľ môže byť registrovaný iba pod jedným užívateľským menom. Použitie viacerých používateľských mien (multiúčty) a prípadná registrácia mulťáka priaznivcom musí byť vopred oznámené vedúcemu administratívneho odboru.
6. Všetci sú povinní dodržiavať pokyny moderátorov. V prípade rozporu platí pokyn, ktorý vydá vedúci administratívneho odboru.
7. Záznamy súkromnej komunikácie (súkromné ​​správy, tajné nahrávky, logy z ICQ a iné) je možné na internetovom fóre zverejňovať len so súhlasom všetkých zúčastnených členov a registrovaných priaznivcov.


Skupiny

1. Zmeny v členstve v skupinách oznamuje vedúci príslušného orgánu bezodkladne administratívnemu odboru.
2. Ak niekto zistí, že skupiny na internetovom fóre nezodpovedajú skutočnosti, oznámi to bezodkladne administratívnemu odboru.


Podpis

1. Podpis nesmie obsahovať obrázky a zvlášť výrazné rezy a veľkosti písma. Obrázky, ktoré majú textový základ a svojou veľkosťou nepresahujú veľkosť písma alebo odosielacieho tlačítka sú dovolené. Pokiaľ je to možné, podpis nech zaberá len jeden riadok.
2. Funkcionári SPS, t.j. členovia predsedníctva, komisií a odborov nesmú ako avatar použiť iný obrázok než vlastnú fotografiu, ktorú je možné prezentovať aj na verejnosti bez toho, aby robila SPS hanbu. Radoví členovia SPS môžu ako avatar použiť vlastnú fotografiu za rovnakých podmienok, neprípustné fotografie budú zmazané. V prípade použitia grafiky alebo fotografií sa doporučuje pirátska tématika. Rasistické, urážlivé, sexistické symboly a symboly zakázané podľa príslušných zákonov SR sú zakázané. Avatar sa nemusí používať.


Disciplinárne opatrenia

1. Na porušovanie pravidiel internetového fóra bude používateľ upozornený varovaním.
2. Pokiaľ užívateľ opätovne alebo hrubo poruší pravidlá, môže byť potrestaný moderovaním jeho príspevkov alebo BANom.
3. Disciplinárne opatrenia nie sú predmetom diskusie, ich preskúmanie je vyhradené revíznej a rozhodčej komisii.


Moderovanie

1. Moderátorské oprávnenia, viditeľnosť, hodnosti atď. sú vo fóre nastavené podľa rozhodnutia vedúceho administratívneho odboru v súlade s predpismi a zoznamom funkcií (Nastavenie internetového fóra).
2. Všetci moderátori majú povinnosť riadiť sa týmito pravidlami, dodržiavať zásadu nestrannosti a pokyny vedúceho administratívneho odboru.
3. Špeciálne fóra odborov a komisií sa moderujú len v prípade, že si vedúci orgánu, ktorý je lokálnym moderátorom pre toto fórum, neplní povinnosti podľa pravidiel fóra (zamykanie vlákien, upozornenia a presun OT atď.)
4. Písanie súkromných správ veľkým skupinám ľudí cez skupiny typu Valné zhromaždenie a Registrovaní priaznivci alebo veľké množstvo rôznych skupín, je vyhradené členom republikového predsedníctva a vedúcim odborov. Správy sa posielajú len v odôvodnených prípadoch. Ani hromadná odpoveď na takto zaslané správy sa nepripúšťa. Zneužitie tejto funkcie sa považuje za hrubé porušenie pravidiel fóra.
5. Vo veciach útokov na moderátorov rozhoduje vedúci administratívneho odboru, vo veciach útoku na vedúceho administratívneho odboru rozhoduje republikové predsedníctvo alebo jeho poverený člen.
6. Moderovanie je povinnosť každého, kto k tomu má práva. Pokiaľ príspevok vecne nespadá do tejto veci, presunie sa do nového vlákna.
7. Moderovanie v príspevkoch sa vykonáva zásadne pomocou BBCode.
8. Vlákna, ktoré sa už vyčerpali (nikto už neprispieva alebo sú príspevky OT), kde bola vec vyriešená, pre ktorú bola otvorená, sa zamykajú na účely archivácie. Obsah takto zamknutých vlákien je zakázané meniť.
9. Príspevky porušujúce pravidlá fóra sa nevymažú, ale sa len presunú do fóra archív.
10. BAN udeľuje len vedúci administratívneho odboru (moderátori môžu navrhnúť) a to len v prípadoch urážok iných používateľov a im blízkej osoby, či už pre ich vyznanie, telesnú vlastnosť, vek alebo inú charakteristiku, ktorá môže porušovať rovnosť a vyjadrovať sa rasisticky a sexisticky. BAN členovi SPS nie je možné udeliť za vyjadrenie názoru k predmetnej veci, za kritiku spôsobu a metódy práce iných užívateľov fóra. Vedúci AO môže udeliť maximálnu dobu BANu v dĺžke trvania 3 dni. Pokiaľ sa BAN týka člena SPS, tak v dobe udelenia BANu sa na fóre nesmú vykonať žiadne hlasovania, ktorých by sa, za normálnych okolností, mala právo zúčastniť BANom potrestaná osoba. Doba udelenia BANu pre nečlena SPS je neobmedzená.
11. Zámery o nasadení nových MODov alebo zmene existujúcich a o významných zmenách štruktúry fóra sa oznamujú verejne vo fóre administratívneho odboru.

Napísať odpoveď

Návrat na "Pravidlá a nastavenie fóra"