Strana 1 z 1

Protest pred ministerstvom školstva

Napísané: 24. Novembra 2019, 19:46
od používateľa Milan Belko
Ministerstvo školstva zmenou zákona o vysokých školách odstránilo obmedzenia na výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ide o účelové zmeny, ktoré sú na prospech vybraných jednotlivcov za cenu vážneho poškodenia vysokoškolského prostredia. Obmedzenie výkonu funkcie riadiacich pracovníkov verejných vysokých škôl považujeme za dôležitý demokratický prvok vysokoškolskej samosprávy, za opatrenie, ktoré bráni zavádzaniu a konzervovaniu nežiaducich tendencií v riadení vysokých škôl a ich fakúlt, a za silný nástroj kontroly výkonu funkcií členmi akademickej obce univerzity, resp. fakulty. Z daných dôvodov začala Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave zbierať podpisy proti tejto novele zákona o vysokých školách. Je potrebné na tento problém upozorniť nielen petíciou, ale aj samotným protestom pred Ministerstvom školstva. Ste za to, aby sme aj v spolupráci s autorom petície zorganizovali protest pred Ministerstvom školstva ?

Re: Protest pred ministerstvom školstva

Napísané: 25. Novembra 2019, 14:57
od používateľa Adrián Štefánik
Určite ano, aký termín navrhuješ?

Re: Protest pred ministerstvom školstva

Napísané: 25. Novembra 2019, 17:24
od používateľa Milan Belko
Presný dátum ti neviem povedať . Mohli by sme sa dohodnúť cez chat na facebooku. Najideálnejšie by to bolo cez týždeň. Protest by som sa pokúsil skoordinovať spolu s autorom petície a informoval by som o ňom aj médiá.