Bolo nájdených 68 zhôd

od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:35
Fórum: Boj so svetelným smogom
Téma: BOJ SO SVETELNÝM SMOGOM
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1073

BOJ SO SVETELNÝM SMOGOM

Svetelný smog v nočných hodinách narúša biorytmus rastlín a voľne žijúcich živočíchov. Dravcom znemožňuje lov a dezorientuje ich. Ľuďom nadmerne zaťažuje zrak, spôsobuje nespavosť a bráni tvorbe melatonínu. Medzi svetelný smog, ktorý vieme regulovať patrí pouličné osvetlenie, osvetlenie reklamných p...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:35
Fórum: Efektívne triedenie odpadu
Téma: EFEKTÍVNE TRIEDENIE ODPADU
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1047

EFEKTÍVNE TRIEDENIE ODPADU

Odpady predstavujú zásadný problém. Presadzujeme zásadu, že čím sa viacej vytriedi, tým sa menej zaplatí. Chceme znížiť objem zmesového odpadu a zefektívniť triedenie odpadu. Do vyčerpania potenciálu triedenia a znovuvyužívania odpadu je proti výstavbe nových spaľovien komunálneho odpadu.
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:34
Fórum: V jednote je sila
Téma: V JEDNOTE JE SILA
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1154

V JEDNOTE JE SILA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo životného prostredia majú k sebe blízko viac ako sa môže zdať, pretože sú späté s matičkou prírodou. Ako samostatné jednotky nefungujú tak efektívne ako by mali a nevystupujú ako jeden hlas. Preto je potrebné pristúpiť k zlúčeniu oboch t...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:33
Fórum: Ekologická stabilita Slovenska
Téma: EKOLOGICKÁ STABILITA SLOVENSKA
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1011

EKOLOGICKÁ STABILITA SLOVENSKA

V súčasnosti dostatočne nevyužívame komplexné nástroje na ochranu krajiny. Územné ekologické systémy musia mať zrozumiteľnú víziu i metodiku a musia byť rešpektované. Rozširovanie zelenej infraštruktúry je dôležitým nástrojom v boji proti klimatickým extrémom. Pásy zelene môžu slúžiť nielen proti er...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:32
Fórum: Stratégia ochrany prírody
Téma: STRATÉGIA OCHRANY PRÍRODY
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1079

STRATÉGIA OCHRANY PRÍRODY

Dlhodobý a významný pokles biodiverzity dokazuje, že ochrana prírody na štátnej úrovni je prežitá a neefektívna. Krajinu musia predovšetkým chrániť pozitívne motivovaní a dobre informovaní hospodári. Preto je nevyhnutné zjednodušiť štátnu správu a metodické vedenie na základe najnovších poznatkov a ...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:32
Fórum: Pôda do rúk malých poľnohospodárov
Téma: PÔDA DO RÚK MALÝCH POĽNOHOSPODÁROV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1037

PÔDA DO RÚK MALÝCH POĽNOHOSPODÁROV

Veľkopoľnohospodárske podniky intenzívnym poľnohospodárstvom a nevhodnými hospodárskymi postupmi často úplne zničili pôdu a produkciou podporujú masívne používanie pesticídov, herbicídov a chemických hnojív. Menší poľnohospodári majú k pôde vzťah, poznajú jej špecifiká, usilujú o kvalite zachovania ...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:31
Fórum: Nie zástavbe zelene
Téma: NIE ZÁSTAVBE ZELENE
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1130

NIE ZÁSTAVBE ZELENE

Zmysluplným plánovaním v krajine zamedzíme ďalšej fragmentácii krajiny. Obmedzíme výstavbu na zelenej lúke a chceme viacej využívať už existujúce stavby a opustené priemyselné priestory. Krajina, ktorá je prepletená sieťou diaľnic a produktovodou nie je stabilná. Naša pôda je cennejšia ako montážna ...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:31
Fórum: Zdravé a chutné potraviny v štátnych inštitúciách
Téma: ZDRAVÉ A CHUTNÉ POTRAVINY V ŠTÁTNYCH INŠTITÚCIÁCH
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1087

ZDRAVÉ A CHUTNÉ POTRAVINY V ŠTÁTNYCH INŠTITÚCIÁCH

Štát by mal ísť svojim občanom príkladom a preto je nevyhnutné, aby sa v štátnych inštitúciách ako sú školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb a podobne pripravovala zdravá a chutná strava z miestnych surovín. Týmto opatrením sa zvýši dopyt výrobkoch lokálnych producentov a ovplyvní budúcnosť det...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:30
Fórum: Základom je správna starostlivosť o pôdu
Téma: ZÁKLADOM JE SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ O PÔDU
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1012

ZÁKLADOM JE SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ O PÔDU

O pôdu je sa potrebné starať tak, aby mohla slúžiť aj budúcim generáciám. Obmedzíme používanie chemických hnojív a postrekov. Budeme motivovať farmárov, aby sa vrátili k prírodným postupom. Takto obhospodarovaná pôda udrží v krajine vodu a pomôže nám tak bojovať so suchom.
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:29
Fórum: Podpora rodinných fariem a malých poľnohospodárov
Téma: PODPORA RODINNÝCH FARIEM A MALÝCH POĽNOHOSPODÁROV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1039

PODPORA RODINNÝCH FARIEM A MALÝCH POĽNOHOSPODÁROV

Podporíme drobných poľnohospodárov, ktorí hospodária s ohľadom na krajinu a zvieratá a ktorí nám dodávajú zdravé, lokálne a cenovo dostupné potraviny. Zastavíme dotácie pre veľkohospodárov ničiacich našu pôdu a predávajúcich nám výrobky plné éčiek. Podporíme ekologické chovy a chovy s vyššou životno...

Rozšírené vyhľadávanie