Bolo nájdených 68 zhôd

od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:50
Fórum: Efektívna a transparentná verejná správa
Téma: ZVEREJŇOVANIE HODNOTENÍ A MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5457

ZVEREJŇOVANIE HODNOTENÍ A MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

Občania v momentálnej spoločenskej situácii príliš nedôverujú štátnym inštitúciám a politici by mali urobiť všetko, aby v ne obnovili dôveru. Niektorí si totiž myslia že v štátnej správe pracujú ľudia, ktorí sa dajú kúpiť. Za účelom obnovenia dôvery v štátne inštitúcie navrhujeme povinné zverejňovan...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:49
Fórum: Efektívna a transparentná verejná správa
Téma: POVINNOSŤ TRANSPARENTNÝCH ÚČTOV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5601

POVINNOSŤ TRANSPARENTNÝCH ÚČTOV

Transparentný účet je bežný bankový účet, ktorý je zverejnený na špeciálnej stránke pre nahliadnutie verejnosti. Verejnosť si dokáže na tejto stránke vyhľadať majiteľa účtu, aktuálny stav a pohyby na účte. Politické strany, ktoré sa uchádzajú o hlas občanov v parlamentných voľbách majú uzákonenú pov...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:48
Fórum: Efektívna a transparentná verejná správa
Téma: MOŽNOSŤ PRÁCE Z DOMU
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5586

MOŽNOSŤ PRÁCE Z DOMU

Práca z domu prináša veľa benefitov zamestnancom i zamestnávateľom. Jedným z najväčších benefitov pre zamestnancov je flexibilita. Ak človek pracuje z domu znižuje sa riziko výskytu chorôb v porovnaní s prácou v kancelárii. Práca z domu zmierňuje stres a prináša rovnováhu medzi prácou a súkromným ži...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:47
Fórum: Viac demokracie do rúk občanom
Téma: MOŽNOSŤ ODVOLAŤ POSLANCA PARLAMENTU
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5957

MOŽNOSŤ ODVOLAŤ POSLANCA PARLAMENTU

Po presadení voľby poslancov parlamentu v okresoch ako volebných obvodoch chceme občanom poskytnúť možnosť ich odvolať z dôvodu, že vo väčšine prípadov nepresadzujú záujmy regiónu odkiaľ pochádzajú a v ojedinelých prípadoch sú absolútne nečinný, keďže počas celé funkčného obdobia držia v parlamente ...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:46
Fórum: Viac demokracie do rúk občanom
Téma: ZAVEDENIE ĽUDOVOVEJ INICIATÍVY A ĽUDOVÉHO VETA
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5485

ZAVEDENIE ĽUDOVOVEJ INICIATÍVY A ĽUDOVÉHO VETA

Sme toho názoru, že zákonodarnú iniciatívu by mali mať obyčajní ľudia, ktorí by prostredníctvom petície navrhli zmenu zákonu, ústavy alebo vyhlášky. Aby sa Národná rada Slovenskej republiky mohla iniciatívou zaoberať navrhujeme, aby ju podpísalo 60 000 oprávnených voličov do 60 dní od jej vyhlásenia...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:46
Fórum: Viac demokracie do rúk občanom
Téma: ZFUNKČNENIE REFERENDA
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5316

ZFUNKČNENIE REFERENDA

Počas existencie Slovenskej republiky sme mali celkovo osem celoštátnych referend a iba z nich jedno bolo úspešné. Častejšie sa vyskytujú referendá na miestne úrovni. Zatiaľ však neuskutočnilo ani jedno referendum na krajskej úrovni. Dôvodom je vysoké kvórum pre platnosť referenda. Zastávame názor, ...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:45
Fórum: Viac demokracie do rúk občanom
Téma: VOĽBA RIADITEĽA RTVS
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5428

VOĽBA RIADITEĽA RTVS

Telerozhlas je inštitúcia, s ktorou prichádza do styku každý občan. Objavuje sa mnoho názorov, že RTVS ponúka program iba pre určité skupiny obyvateľstva a nastal čas to zmeniť. Preto to presadzujeme, aby riaditeľa RTVS mal možnosť voliť každý občan s volebným právom rovnakým spôsobom ako je tomu v ...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:44
Fórum: Štát bližšie k ľuďom
Téma: KONIEC ŠTÁTNEJ BUZERÁCIE
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5764

KONIEC ŠTÁTNEJ BUZERÁCIE

Žijeme v dobe digitálnych a informačných technológii a je nemysliteľné, aby občania v 21. storočí museli úradu spolu so svojou žiadnou predkladať aj množstvo dokladov s informáciami, ktoré si štátne orgány vedia navzájom poskytnúť. Kde je to možné, presadzujeme, aby úrad nežiadal od občanov informác...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:44
Fórum: Štát bližšie k ľuďom
Téma: PRÁVO ZÚČASTNIŤ SA ZASADNUTIA SAMOSPRÁV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5485

PRÁVO ZÚČASTNIŤ SA ZASADNUTIA SAMOSPRÁV

Presadíme nárok na prestávku v pracovnej dobe na účasť na verejných zasadnutiach samosprávnych orgánov, verejných prejednaniach stavebných zámerov, územných plánov, demonštrácii a podobne. Osoby v zamestnaneckom pomere majú len obmedzenú možnosť zapojiť sa do dôležitého spoločenského diania, čo odpo...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:43
Fórum: Štát bližšie k ľuďom
Téma: MOŽNOSŤ NAPADNUTIA NEVÝHODNEJ ZMLUVY
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5299

MOŽNOSŤ NAPADNUTIA NEVÝHODNEJ ZMLUVY

V súčasnosti majú občania obmedzené možnosti ako využiť informácie, ku ktorým sa dostanú vďaka postupnému otváraniu verejnej správy. Napríklad keď sa zistia, že ich zastupiteľstvo ich uzavrelo nevýhodnú zmluvu, u ktorej je predpoklad, že by došlo k jej zrušeniu, ale nemôžu ju na súde napadnúť. Zmení...

Rozšírené vyhľadávanie