Bolo nájdených 24 zhôd

od používateľa Adrián Štefánik
17. Apríla 2020, 19:26
Fórum: Vnútrostranícka diskusia
Téma: Valné zhromaždenie 13.04.2020
Odpovedí: 1
Zobrazení: 4315

Valné zhromaždenie 13.04.2020

Zápisnica z valného zhromaždenia občianskeho združenia Slovenská pirátska strana (ďalej len OZ) konaného dňa 13.04.2020 o 18:00 virtuálne z dôvodu pandémie vírusu covid 19 a príslušných vládnych nariadení. 1. Na úvod privítal úradujúci predseda OZ Silvester Buček všetkých prítomných a za moderátora ...
od používateľa Adrián Štefánik
14. Januára 2020, 13:01
Fórum: Stredné školstvo
Téma: Kvalitnejší učitelia
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1128

Kvalitnejší učitelia

Kľúčovým faktorom vo vzdelávaní nie je samotný systém vzdelávania, ale ľudia, ktorí školstvo tvoria. Učiteľstvo v dnešnej dobe bohužiaľ nie je považované za jedno z najdôležitejších povolaní ľudskej civilizácie, napriek tomu že formuje generácie a vytvára hodnoty. Plat učiteľov v dnešnej dobe im nep...
od používateľa Adrián Štefánik
14. Januára 2020, 13:01
Fórum: Stredné školstvo
Téma: Lepší systém kurikulov
Odpovedí: 0
Zobrazení: 547

Lepší systém kurikulov

Slovenský školský systém je značne rigidný. Istá voľnosť v rámci kurikula daného predmetu existuje, stále sú však viazane prílišnými normami. Predmety sú príliš odlišné a nereflektujú komplexnosť sveta. Absolventom chýba základná ekonomická gramotnosť a sú preto často rozpočtovo nezodpovední. Násled...
od používateľa Adrián Štefánik
14. Januára 2020, 13:01
Fórum: Stredné školstvo
Téma: Vyššia špecializácia stredných škôl
Odpovedí: 0
Zobrazení: 623

Vyššia špecializácia stredných škôl

Medzinárodné testovania dokazujú, že stredné školy už dlhodobo zlyhávajú v príprave študentov na život po skončení školy. Podľa Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry až 60% absolventov stredných škôl nepracuje vo vyštudovanom obore. Takmer 50% zamestnávateľov vníma nedostatok zručnost...
od používateľa Adrián Štefánik
11. Januára 2020, 12:02
Fórum: Základné školstvo
Téma: Kratšie vyučovacie hodiny
Odpovedí: 0
Zobrazení: 557

Kratšie vyučovacie hodiny

Podľa Harvardského výskumného centra nepresahuje rozsah pozornosti dieťaťa do 14 rokov v priemere ani 40 minút. Navrhujeme preto skrátenie vyučovacej hodiny na základných školách zo súčasných 45 minút na 30 minút. Týmto spôsobom budú časovo odbremenení aj učitelia. Hodiny by však mali byť dynamické ...
od používateľa Adrián Štefánik
11. Januára 2020, 12:02
Fórum: Základné školstvo
Téma: Naviazanie platu pedagógov na priemernú mzdu
Odpovedí: 0
Zobrazení: 578

Naviazanie platu pedagógov na priemernú mzdu

Vzbudiť u žiaka záujem by mal byť hlavným cieľom základnej školy. To sa však neudeje, keď učiteľ nie je dostatočne motivovaný. Súčasný priemerný plat učiteľa predstavuje 652€. Ide o čiastku hlboko 27 % pod priemerom. Platy učiteľov sú vypočítavané tabuľkovo. Požiadavka odborárov o naviazanie učiteľs...
od používateľa Adrián Štefánik
11. Januára 2020, 12:01
Fórum: Základné školstvo
Téma: Žiadne štandardizované testovanie
Odpovedí: 0
Zobrazení: 568

Žiadne štandardizované testovanie

Dobrý učiteľ by mal vedieť, ako sa jeho žiakom darí v učení aj bez normalizovaných testov. Miesto toho, aby žiaci rozvíjali svoju logiku, kritické myslenie či kreativitu, takmer celú školskú dochádzku venujú príprave na štandardizovaný test. Následkom toho len memorujú informácie, ktoré nevyhnutne p...
od používateľa Adrián Štefánik
11. Januára 2020, 12:00
Fórum: Základné školstvo
Téma: Viac pohybu v škole
Odpovedí: 3
Zobrazení: 811

Viac pohybu v škole

Podľa štúdie Americkej akadémie pediatrov pravidelná fyzická aktivita znižuje vážnosť ADHD a zlepšuje kognitívne schopnosti detí. Výsledky pri tom prináša už pol hodina stredného až dynamického pohybu. Štúdia ďalej kritizuje nahrádzanie telesnej výchovy inými predmetmi za účelom vyššieho akademickéh...
od používateľa Adrián Štefánik
11. Januára 2020, 11:59
Fórum: Základné školstvo
Téma: Neskorší nástup do školy
Odpovedí: 0
Zobrazení: 567

Neskorší nástup do školy

Počet detí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou na Slovensku narastá. Za posledných desať rokov Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) eviduje nárast o takmer 20 percent u detí do 14 rokov. Štúdia NBER (Národný úrad ekonomického prieskumu) indikuje, že posunutie veku nástupu do školy imp...
od používateľa Adrián Štefánik
3. Decembra 2019, 12:10
Fórum: Mimoriadna valná hromada
Téma: Kandidátna listina do funkcií
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1113

Kandidátna listina do funkcií

Ahojte, nakoľko sa v tomto kalendárnom roku neuskutočnila Valná hromada, mali by sme ju urobiť aspoň takto na fóre. Keďže aktuálne funkcie v OZ vypršalo niekedy v marci tohto roku, musíme si zvoliť nové predsedníctvo a revíznu komisiu. Napíšte preto prosím do komentáru pod tento príspevok, do akej z...

Rozšírené vyhľadávanie