Bolo nájdených 68 zhôd

od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:58
Fórum: Spravodlivosť pre každého
Téma: LEPŠÍ MANAŽMENT SÚDOV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 9286

LEPŠÍ MANAŽMENT SÚDOV

V súčasnosti sú predsedami súdov sudcovia, ktorí nemajú potrebné manažérske zručnosti, sú voči ostatným sudcom skôr kolegiálny ako ich nadriadení, popri vedení súdu sa musia venovať aj sudcovskej činnosti, aby nestratili súdnu prax a odbremenili kolegov. Navrhujeme, aby predsedami okresných a krajsk...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:57
Fórum: Spravodlivosť pre každého
Téma: POSILNENIE OCHRANY ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6273

POSILNENIE OCHRANY ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

Podľa súčasnej právnej úpravy majú právo iniciovať konanie o súlade právnych predpisov len vybrané orgány verejnej moci Slovenskej republiky a v podstate závisí od nich, či budú takéto konanie iniciovať. Právny poriadok Slovenskej republiky negarantuje súkromným, fyzickým a právnických osobám účinný...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:57
Fórum: Spravodlivosť pre každého
Téma: ROZHODCOVSKÉ SPORY VÝLUČNE V NESPOTREBITEĽSKÝCH VECIACH
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6271

ROZHODCOVSKÉ SPORY VÝLUČNE V NESPOTREBITEĽSKÝCH VECIACH

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Niektoré obchodné spoločnosti využívajú nevedomosť obyvateľstva na podpis nevýhodnej zmluvy a rozhodcovskej doložky. Rozhodcovské ...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:56
Fórum: Spravodlivosť pre každého
Téma: POSILNENIE PERSONÁLNEHO OBSADENIA NIEKTORÝCH SÚDNYCH AGEND
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6237

POSILNENIE PERSONÁLNEHO OBSADENIA NIEKTORÝCH SÚDNYCH AGEND

Justíciu občan vníma predovšetkým cez priamy kontakt s ňou. Keď sa vybavovanie jeho veci na súde naťahuje, v tom momente sa jeho pohľad na slovenskú justíciu otáča na negatívnu stranu. Riešenie na zdĺhavé spory je jednoduché. Spočíva v personálnom navýšení sudcov, vyšších súdny úradníkov, administra...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:54
Fórum: Spravodlivosť pre každého
Téma: SPRAVODLIVÉ UDEĽOVANIE TRESTOV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6166

SPRAVODLIVÉ UDEĽOVANIE TRESTOV

Súčasná politika štátu pri udeľovaní trestov je rajom pre vrahov. Štefan Skrúcaný zabil v aute ženu a dostal dvojročnú podmienku. Rastislav Žitný zabil päťročného chlapca, vážne zranil jeho otca, dostal dva roky a dokonca ho podmienečne prepustili. V roku 2019 dostal Tomáš z Veľkého Krtíša za precho...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:54
Fórum: Spravodlivosť pre každého
Téma: MINIMÁLNY VPLYV POLITIKOV NA SÚDY, POLÍCIU A PROKURATÚRU
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6187

MINIMÁLNY VPLYV POLITIKOV NA SÚDY, POLÍCIU A PROKURATÚRU

Súčasná doba ukazuje, že politický vplyv na súdy, políciu a prokuratúru je významný. Niektorí politici ich však využívajú na pomstu voči svoji politickým oponentom alebo zametajú kauzy pod koberec, čo je nemysliteľné. Chceme prijať opatrenia, ktoré úplne minimalizujú politický vplyv na súdy, políciu...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:53
Fórum: Spravodlivosť pre každého
Téma: ČASTEJŠIE VYUŹÍVANIE ALTERNATÍVNYCH TRESTOV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6340

ČASTEJŠIE VYUŹÍVANIE ALTERNATÍVNYCH TRESTOV

Jednou z hlavných príčin preplnených slovenských väzníc je skutočnosť, že súdy udeľujú tresty odňatia slobody. V súčasnosti sa alternatívne tresty udeľujú iba ojedinele. Treba to zmeniť a preto navrhujeme, aby súd uložil alternatívny trest páchateľovi prečinu, ale len prípade, ak sa jedná o jeho prv...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:53
Fórum: Spravodlivosť pre každého
Téma: ZVÝŠENIE PRÁVNEHO POVEDOMIA OBČANOV
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6219

ZVÝŠENIE PRÁVNEHO POVEDOMIA OBČANOV

Neznalosť zákona neospravedlňuje. V súčasnosti existuje kvantum zákonov, ktoré nám niečo zakazujú alebo ukladajú. Ľudia bez právneho vzdelania, ale občas aj tí, ktorí právo vyštudovali nepoznajú všetky zákony a preto sa svoju záležitosť riešia až vtedy, keď je oheň na streche. Napríklad im nie je zn...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:51
Fórum: Efektívna a transparentná verejná správa
Téma: ODBORNOSŤ NAD STRANÍCKOSŤ
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6527

ODBORNOSŤ NAD STRANÍCKOSŤ

Do orgánov štátnej správy a dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu sa v súčasnosti dosadzujú ľudia nie na základe odbornosti, ale príslušnosti ku konkrétnej politickej strane, čo je neprijateľné- Mali by tam byť ľudia, ktorí sú odborne zdatní, preto presadzujeme, aby vládna ...
od používateľa Milan Belko
29. Januára 2020, 14:51
Fórum: Efektívna a transparentná verejná správa
Téma: POSILNENIE ÚTVARU HODNOTY ZA PENIAZE
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6130

POSILNENIE ÚTVARU HODNOTY ZA PENIAZE

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Jeho cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skut...

Rozšírené vyhľadávanie