Bolo nájdených 36 zhôd

od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:41
Fórum: Dostupnejšie alternatívne stravovanie
Téma: DOSTUPNEJŠIE ALTERNATÍVNE STRAVOVANIE
Odpovedí: 0
Zobrazení: 14

DOSTUPNEJŠIE ALTERNATÍVNE STRAVOVANIE

Živočíšna strava je veľkou záťažou pre životné prostredie. Chovy hospodárskych zvierat produkujú pätinu celosvetovej produkcie skleníkových plynov. Rastúci dopyt po živočíšnych produktoch naráža na biologickú kapacitu. Vítame snahy o obmedzenie konzumácie živočíšnych výrobkov a podporujeme udržateľn...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:40
Fórum: Zákaz transportu jatočných zvierat
Téma: ZÁKAZ TRANSPORTU JATOČNÝCH ZVIERAT
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5

ZÁKAZ TRANSPORTU JATOČNÝCH ZVIERAT

Momentálna situácia umožňuje transportovať živé zvieratá cez územie mnohých štátov po desiatky hodín. Milióny zvierat pri takto dlhých prepravách trpia smädom, stresom, nedostatkom priestoru, prehriatím alebo podchladením. Pri prevoze tiež dochádza k poraneniam, fyzickému vyčerpaniu alebo smrti. Zvi...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:40
Fórum: Povedzme stop pokusom a testovaniu na zvieratách
Téma: POVEDZME STOP POKUSOM A TESTOVANIU NA ZVIERATÁCH
Odpovedí: 0
Zobrazení: 8

POVEDZME STOP POKUSOM A TESTOVANIU NA ZVIERATÁCH

Odmietame používanie spoločenských zvierat a primátov na testovanie v laboratórnych podmienkach, ich použitie na vedecké, výskumné a študijné účely. Chceme, aby sa lepšie využívalo Európske centrum pre validáciu alternatívnych metód, aby sa viacej podporoval výskum tých metód a ich zavedenie do prax...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:39
Fórum: Cirkusy bez zvierat
Téma: CIRKUSY BEZ ZVIERAT
Odpovedí: 0
Zobrazení: 8

CIRKUSY BEZ ZVIERAT

Žiadame zákaz využívania zvierat pre cirkusové predstavenia a varieté. Cirkusy nie sú schopné zvieratám poskytnúť vhodné podmienky pre život. Prezentujú zvieratá v neprirodzených podmienkach a situáciách, ktoré sú sprevádzané stresom a strachom. Skresľujú dojem a predstavu o zvieratách a ich prirodz...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:38
Fórum: Skoncujme s dobou klietkovou
Téma: SKONCUJME S DOBOU KLIETKOVOU
Odpovedí: 0
Zobrazení: 7

SKONCUJME S DOBOU KLIETKOVOU

Podporíme ekologické chovy a a chovy s vyššou životnou úrovňou zvierat. Veľkochovatelia nerešpektujú životné potreby chovaných zvierat a preto presadzujeme prechod k humánnemu chovu hospodárskych zvierat, teda zrušenie klietkového chovu. Klietkový chov znamená pre niektoré zvieratá celý život stráve...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:37
Fórum: Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami
Téma: OCHRANA ĽUDSKÉHO ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRED NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIAMI
Odpovedí: 0
Zobrazení: 6

OCHRANA ĽUDSKÉHO ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRED NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIAMI

Na základe princípu predbežnej opatrnosti obmedzíme alebo zakážeme používanie ftalátu, bifenylu, parabénu a iných zdraviu škodlivých látok. Zavedieme doplňujúci monitoring procesných kontaminantov v potravinách a širší monitoring prachových frakcií PM01. Postaráme sa o aktívne navrhovanie látok na k...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:37
Fórum: Zákaz používania palmového oleja ako súčasť palív a krmných zmesi
Téma: ZÁKAZ POUŽÍVANIA PALMOVÉVO OLEJA AKO SÚČASŤ PALÍV A KRMNÝCH ZMESÍ
Odpovedí: 0
Zobrazení: 9

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PALMOVÉVO OLEJA AKO SÚČASŤ PALÍV A KRMNÝCH ZMESÍ

Likvidácia a vypaľovanie pralesov za účelom rozširovania plantáži považujeme sa najväčšiu ekologickú katastrofu súčasnosti. Slovenská republika by ako vyspelý štát mala aktívne podporovať opatrenia, ktoré obmedzujú spotrebu palmového oleja v potravinárskom priemysle. Napríklad zdanenie používania pa...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:36
Fórum: Kompostárne namiesto skládok
Téma: KOMPOSTÁRNE NAMIESTO SKLÁDOK
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5

KOMPOSTÁRNE NAMIESTO SKLÁDOK

Kompostovanie je považované za technológiu, ktorá významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia. Je to jedinečný, jednoduchý a generáciami overený spôsob na využitie biologického odpadu. V súčasnosti je Slovensko považované za skládkovú veľmoc a to je potrebné zmeniť. Budeme presadzov...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:35
Fórum: Boj so svetelným smogom
Téma: BOJ SO SVETELNÝM SMOGOM
Odpovedí: 0
Zobrazení: 4

BOJ SO SVETELNÝM SMOGOM

Svetelný smog v nočných hodinách narúša biorytmus rastlín a voľne žijúcich živočíchov. Dravcom znemožňuje lov a dezorientuje ich. Ľuďom nadmerne zaťažuje zrak, spôsobuje nespavosť a bráni tvorbe melatonínu. Medzi svetelný smog, ktorý vieme regulovať patrí pouličné osvetlenie, osvetlenie reklamných p...
od používateľa Milan Belko
21. Januára 2020, 21:35
Fórum: Efektívne triedenie odpadu
Téma: EFEKTÍVNE TRIEDENIE ODPADU
Odpovedí: 0
Zobrazení: 5

EFEKTÍVNE TRIEDENIE ODPADU

Odpady predstavujú zásadný problém. Presadzujeme zásadu, že čím sa viacej vytriedi, tým sa menej zaplatí. Chceme znížiť objem zmesového odpadu a zefektívniť triedenie odpadu. Do vyčerpania potenciálu triedenia a znovuvyužívania odpadu je proti výstavbe nových spaľovien komunálneho odpadu.

Rozšírené vyhľadávanie